Στην παρουσίαση των δράσεων και των εκδηλώσεων με τις οποίες η Βουλή των Ελλήνων θα τιμήσει, το 2021, την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης είναι αφιερωμένο το νέο, 10ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής των Ελλήνων.

Παρουσιάζονται αναλυτικά το σκεπτικό και η διάρθρωση της μεγάλης Έκθεσης που προετοιμάζεται, οι χώροι του Κοινοβουλίου που θα την φιλοξενήσουν –το Περιστύλιο και η Αίθουσα Τροπαίων και Υπασπιστών– οι θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει και τα μοναδικά εκθέματα που την κοσμούν – ιδίως η ζωγραφική ζωφόρος με σκηνές του Αγώνα και οι προσωπογραφίες των ηρώων που κοσμούν το κτήριο της Βουλής, καθώς και τα Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας που απόκεινται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Επίσης καταγράφονται οι πολλαπλές εκδοχές με τις οποίες θα μπορεί να  επισκεφθεί και να γνωρίσει την Έκθεση ο θεατής –στον φυσικό χώρο, στο διαδίκτυο και σε έντυπο κατάλογο– καθώς και οι πυρετώδεις εργασίες για την προετοιμασία της, πλησιάζοντας προς τον Μάρτιο του 2021, οπότε και θα εγκαινιαστεί. Το αφιέρωμα εικονογραφείται με αντιπροσωπευτικά εκθέματα, όπως έγγραφα, έντυπες εκδόσεις και έργα τέχνης.

Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι δράσεις του Ιδρύματος της Βουλής, όπως όλες οι τελευταίες εκδόσεις αλλά και οι παλαιότερες, τα ερευνητικά προγράμματα  και οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων, καθώς και οι μελέτες και τα σχετικά συνέδρια.

Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στα ντοκιμαντέρ και τις ειδικές εκπομπές που προγραμματίζει ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων.