Η Περιφέρεια Αττικής συγχρηματοδοτεί τη λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης 131 ΑμεΑ

Γ. Πατούλης:« Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντάς τους τα βασικά αγαθά για τη διαβίωση και τη φροντίδα τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους»

Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τους πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία 21 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Αττική. Από τις πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 9,84 εκ. € επωφελούνται 131 άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ.

Στόχοι της εν λόγω συγχρηματοδότησης των πράξεων από το ΠΕΠ Αττικής, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» αφορούν τις παρακάτω δομές ΣΥΔ:

-Λειτουργία 2 δομών ΣΥΔ του Κέντρου «Αρωγή» στο δήμο Αχαρνών, π/υ 1,38 εκ. €
-Λειτουργία 7 δομών ΣΥΔ του Ιδρύματος «Μαρία Κοκκόρη», π/υ 3,22 εκ. €,
-Λειτουργία 2 δομών ΣΥΔ του ΚΕΑ/ΑΜΕΑ π/υ 1,18 εκ. €
-Λειτουργία 2 δομών ΣΥΔ της Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων, π/υ 1,38 εκ. €
-Λειτουργία 2 δομών ΣΥΔ του Σωματείου «Αναγέννηση», π/υ 613 χιλ. €,
-Λειτουργία 2 δομών ΣΥΔ του Συνδέσμου «Στήριξη» στο Χολαργό, π/υ 920 χιλ. €
-Λειτουργία της δομής ΣΥΔ «Φροντίδα 5» στα Άνω Λιόσια, π/υ 460 χιλ. €
-Λειτουργία της δομής ΣΥΔ του Συλλόγου «Alma», π/υ 307 χιλ. €
-Λειτουργία της δομής ΣΥΔ «Myrtillo» π/υ 307 χιλ. €,
-Λειτουργία της δομής ΣΥΔ «Ζωή», π/υ 77 χιλ. €

Η συγχρηματοδότηση των εν λόγω πράξεων αφορά στην τριετή λειτουργία των δομών ΣΥΔ για:

α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ωφελούμενους ενοίκους:

i). υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ.), και
ii). υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,

β) την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντάς τους τα βασικά αγαθά για τη διαβίωση και τη φροντίδα τους, αλλά και τα εξίσου σημαντικά κοινωνικά αγαθά όπως η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η ψυχαγωγία και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους».

Προηγούμενο άρθροΤο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Επόμενο άρθροΤο προσωρινό ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός