Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει τεθεί το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ) του Δήμου (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (vvv.gov.gr)) προκειμένου όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν να μπορέσουν να το μελετήσουν και να καταθέσουν σχετικές παρατηρήσεις ή προτάσεις.

Υποβολή απόψεων επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στο info@vvv.gov.gr