Θα γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε αιτήσεις που εκκαθαρίστηκαν κανονικά και σε όσες αντιμετώπισαν πρόβλημα

Σε δύο φάσεις θα αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το κούρεμα κατά 40% στα ενοίκια Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Σε πρώτη φάση θα εκκαθαριστούν οι αιτήσεις που δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα. Σε δεύτερο χρόνο θα προχωρήσει και η εκκαθάριση των αιτήσεων στις οποίες εντοπίστηκαν τυχόν λάθη. Προϋπόθεση βέβαια χορήγησης της όποιας αποζημίωσης, είναι η διόρθωση των όποιων λαθών. Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις θα αντιστοιχούν στο 50% της απώλειας του ενοικίου.

Σε απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, οι αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο κύκλους:

– Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Ειδικά για τα ενοίκια του Νοέμβριου, το πρώτο στάδιο της καταβολής των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα, ενώ για τα ενοίκια του Δεκεμβρίου το πρώτο στάδιο των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του ίδιου μήνα.—

– Ο δεύτερος κύκλος ξεκινάει την «επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου», δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου για τα ενοίκια Νοεμβρίου και την 1η Μαρτίου για τα ενοίκια Δεκεμβρίου. Θα αφορά όσους δεν πληρώθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο είτε γιατί εντοπίστηκαν λάθη ή ελλείψεις στις δηλώσεις «Δηλώσεις Covid» ή στο Ε9, είτε γιατί δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός στο Taxinet.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα εξής: «Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της ‘Δήλωσης Covid’ ή της ‘Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας’ ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις ‘Δηλώσεις Covid’ μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων, ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός».

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις Covid στις οποίες έχουν δηλώσει τη μείωση των ενοικίων του Νοεμβρίου, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για την υποβολή των δηλώσεων Covid για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Δεκεμβρίου.

Η κατάθεση της αποζημίωσης θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί από τους φορολογούμενους στην ΑΑΔΕ. Τα χρήματα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.