Την πρόσληψη 60 ατόμων για έξι μήνες, μέχρι 5 Ιουλίου 2021, ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.

Ειδικότερα:

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 020698/26-01-2021 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 60 ατόμων χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 05/07/2021.

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Αιτήσεων μαζί με ευκρινές  φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: soxproslipsi@athens.gr