Με την φράση “η Κρήτη είναι νησί και έτσι πλέον θα αντιμετωπίζεται από το Κράτος. Χωρίς εξαιρέσεις και με σεβασμό στον σημαντικό ρόλο που έχει για τη χώρα τόσο οικονομικά, όσο και γεωπολιτικά”, έκλεισε την ομιλία στην Βουλή ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, μιλώντας στη συζήτηση για την ψήφιση του νομοσχεδίου – πλαίσιο για δημιουργία ενιαίας νησιωτικής πολιτικής, που κατέθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

“Τώρα πλέον, χάρη σε σας κ. Υπουργέ, το υπουργείο θα αποκαλείται δικαιολογημένα και Νησιωτικής Πολιτικής”, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής απευθυνόμενος στον υπουργό, δηλώνοντας ευτυχής ως Κρητικός που πλέον η Κρήτη θα τυγχάνει της προσοχής της κεντρικής Διοίκησης.

“Για πρώτη φορά, το ελληνικό κράτος αποφασίζει να σκύψει σοβαρά στα προβλήματα των νησιών και των νησιωτών μας, είπε ο κ. Σενετάκης. “Για πρώτη φορά αποσπασματικές διατάξεις και πολιτικές συγκεντρώνονται και συγκροτούν μια ενιαία νησιωτική πολιτική. Για πρώτη φορά, η νησιωτική πολιτική αποκτά ενιαίο πεδίο εφαρμογής που είναι όλα τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις”.

Η νησιωτική στρατηγική, όπως είπε ο κ. Σενετάκης θα καταστήσει εφικτή πλέον την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που μένουν αδιάθετα επί χρόνια, λόγω ακριβώς της έλλειψης συνεκτικού εθνικού σχεδίου που θα αξιοποιεί αναπτυξιακές δράσεις.

“Φαίνεται πως είναι η μοίρα αυτής της κυβέρνησης να κάνει όσα, πολλές φορές αυτονόητα, δεν έκαναν οι προηγούμενες”, τόνισε εμφατικά ο κ. Σενετάκης.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Φαίνεται πως είναι η μοίρα αυτής της κυβέρνησης να κάνει όσα, πολλές φορές αυτονόητα, δεν έκαναν οι προηγούμενες! Τι κάνουμε σήμερα;

Θεσμοθετούμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Κι επειδή προέρχομαι από την Κρήτη, μπορώ πλέον να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, η Κρήτη είναι νησί και έτσι πλέον θα αντιμετωπίζεται από το κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Θα αναρωτηθεί κανείς. Μα είναι δυνατόν; Μια κατεξοχήν νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα να μην διαθέτει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική; Κι όμως!

Έτσι πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα τα νησιά μας να στερούνται σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναπτυξιακών εργαλείων. Αυτή η εθνική υστέρηση καλύπτεται από το σχέδιο πλαίσιο που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (τώρα πλέον, χάρη σε σας κ. Υπουργέ θα αποκαλείται δικαιολογημένα και Νησιωτικής Πολιτικής…)

Γιατί ναι, για χρόνια είχαμε Υπουργείο Ναυτιλίας. Αλλά Νησιωτικής Πολιτικής δεν είχαμε. Κι έτσι αυτό το σχέδιο νόμου προσδίδει υπόσταση σε ένα τίτλο που μέχρι πρότινος ήταν άνευ ουσιαστικού περιεχομένου.

Διότι κυρίες και κύριοι βουλευτές Για ποια νησιωτική πολιτική μπορούμε να μιλάμε όταν υπάρχουν σε αδράνεια χρηματοδοτικά προγράμματα νησιωτικής επιχειρηματικότητας;

Όταν παραμένουν ανεπίλυτα ζητήματα της ναυτιλίας, του λιμενικού σώματος και των εργαζομένων;

Όταν δεν υπάρχει επαρκής θαλάσσια εξυπηρέτηση των νησιών και όταν σε αρκετά από αυτά, ιδιαίτερα στα μικρά, παρατηρείται έλλειψη νερού;

Άκουσα με έκπληξη τον υπουργό να αποκαλύπτει ότι η ΕΕ διαθέτει κονδύλια για να χρηματοδοτήσει διαδικασίες επίλυσης των παραπάνω ζητημάτων. Η χώρα όμως δεν διέθετε πολιτικές για να διεκδικήσει αυτά τα κονδύλια και να υλοποιήσει συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις.

“Παρουσιάστε μας την πολιτική σας, να σας την χρηματοδοτήσουμε”, είπαν στον υπουργό οι Ευρωπαίοι εταίροι μας.

Και σήμερα το υπουργείο καταθέτει προς ψήφιση το νόμο πλαίσιο για την νησιωτική πολιτική του. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ενιαίο κείμενο που θέτει το πλαίσιο για την διαμόρφωση της εθνική στρατηγική μας. Αυτή θα παρουσιαστεί σε έξι μήνες από σήμερα και θα έχει ορίζοντα πενταετίας. Τα αποτελέσματα της εθνικής στρατηγικής θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση υποχρεωτικά με σχετική έκθεση από το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής που θα παρουσιάζεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Και ανά πενταετία η στρατηγική μας θα …ανασυντάσσεται. Η εθνική στρατηγική θα θέτει ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους ανά τομέα.

Για τις λιμενικές και ναυτιλιακές υποδομές, για τις θαλάσσιες μεταφορές, για την νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, για την θαλάσσια επιτήρηση για την απασχόληση και τις επενδύσεις, για την ψηφιακή διακυβέρνηση και βεβαίως, το τρίπτυχο, υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση.

Για την εφαρμογή της στρατηγική θεσπίζονται δυο εργαλεία:

Το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας και η Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης. Ωστόσο κυρίες και κύριοι βουλευτές τίποτα από όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς χρήματα. Και εδώ είναι που έρχονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα να καλύψουν το κενό χρηματοδοτήσεων που υπήρχε μέχρι σήμερα με τρία χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το πρώτο είναι η χρηματοδότηση έργων υποδομών δημοσίου χαρακτήρα, το επονομαζόμενο Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ.

Εδώ προβλέπεται η σύναψη επενδυτικών δανείων από υπουργείο, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων θα χρηματοδοτείται από το Εθνικό ή το Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Το δεύτερο εργαλείο, είναι το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας». Πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Την διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, αναλαμβάνει η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

Το τρίτο εργαλείο χρηματοδοτικό, είναι το ταμείο «Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας». Εδώ χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους καινοτόμες δράσεις ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών, πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Με την ευκαιρία το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζει και ζητήματα της συγκυρίας, προβλέποντας μια σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στους ναυτικούς μας. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι για πρώτη φορά, το ελληνικό κράτος αποφασίζει να σκύψει σοβαρά στα προβλήματα των νησιών και των νησιωτών μας.

Για πρώτη φορά αποσπασματικές διατάξεις και πολιτικές συγκεντρώνονται και συγκροτούν μια ενιαία νησιωτική πολιτική. Για πρώτη φορά, η νησιωτική πολιτική αποκτά ενιαίο πεδίο εφαρμογής που είναι όλα τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις. Ούτε η Εύβοια, ούτε η Λευκάδα, ούτε και φυσικά η Κρήτη εξαιρούνται από το μεταφορικό ισοδύναμο.

Για αυτό όπως σας είπα στην αρχή, ως Κρητικός αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής. Η Κρήτη είναι νησί και έτσι πλέον θα αντιμετωπίζεται από το Κράτος. Χωρίς εξαιρέσεις και με σεβασμό στον σημαντικό ρόλο που έχει για τη χώρα τόσο οικονομικά, όσο και γεωπολιτικά.

Σας ευχαριστώ!