Επιστολή του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Να ενταχθούν στο πρόγραμμα «e-λιανικό» και οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που είναι τμήμα ενός δικτύου franchise, ζήτησε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, εξαιρούνται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που εντάσσονται σε δίκτυο franchise αλλά η εξαίρεση αυτή δεν αιτιολογείται και επιπροσθέτως το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ δεν θέτει κάποιο γενικό αποκλεισμό από τα προγράμματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για αυτές τις εταιρείες, εφόσον πληρούν τα θεσπισμένα κριτήρια.