Επτά (7)  θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., προκηρύσσονται για την περαιτέρω ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Επιπλέον, υποβλήθηκε αίτημα για την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

Πιο συγκεκριμένα προκηρύσσεται μία θέση αναισθησιολογίας, δύο θέσεις εσωτερικής παθολογίας, μία θέση πνευμονολογίας, μία θέση παιδιατρικής, μία θέση ακτινοδιαγνωστικής καθώς και μία θέση νεφρολογίας.

Αναφορικά με το αίτημα για πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού, αυτό αφορά σε μία θέση καρδιολογίας, μία θέση νεφρολογίας καθώς και μία θέση ορθοπεδικής.

Ο Βουλευτής Ν. Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης δήλωσε σχετικά,

«Αποδεικνύουμε έμπρακτα πως η αναβάθμιση της υγείας στο νησί μας αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο και κύριο μέλημά μας.

Με την καθοριστική συμβολή τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας όσο και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και βεβαίως με την πολύτιμη στήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας».