Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου με τον Δήμαρχο Ληξουρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή της Παλικής.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, χρηματοδοτούνται  με 60.000 ευρώ οι εργασίες για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης των Πετανών, μέχρι και την παραλία, ένα αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική για την αναπτυξιακή προοπτική όλης της Παλικής και θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι Πετανοί ως ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων θετικών εξελίξεων για τα νησιά μας, με χρηματοδοτήσεις για την αφαλάτωση και το δίκτυο ύδρευσης της Ιθάκης, τη γεώτρηση των Ομαλών και την αφαλάτωση της Άσσου.