Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 του Κ.Υ.Α.Δ.Α  περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες».

 Ημερομηνία: Δευ, 24/05/2021 (Όλη την ημέρα)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση754.65 KB
Παράρτημα396.5 KB
Έντυπο αίτησης160 KB