Σύμφωνα με τα με Αριθ. Πρωτ. 36882 & 36892 /17-5-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, φέτος οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα πραγματοποιηθούν την 23η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή.

Σας γνωρίζουμε ότι, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 23ης Μαΐου, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, φέτος θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό πολιτών, σεβόμενοι απόλυτα τις αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να μεριμνήσετε για την περιορισμένη οργάνωση των εκδηλώσεων και την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ανωτέρω Π.Δ. και το έγγραφο του.

Ο Περιφερειάρχης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χρήστος Μέτιος