Οι κανόνες επισήμανσης προέλευσης για τα κρέατα παραμένουν επίκαιροι

Αυτά είναι μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της υποχρεωτικής ένδειξης της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα κρέατα, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση αξιολόγησης για το ίδιο θέμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι στόχοι των κανόνων επισήμανσης προέλευσης έχουν επιτευχθεί παγκοσμίως και ότι αυτοί οι κανόνες έχουν θεσπιστεί χωρίς εμπορικές διαταραχές, προφανή αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και περιττό φόρτο για τους φορείς εκμετάλλευσης και τη διοίκηση.

Η αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι η χαμηλή κατανόηση των όρων και των ορισμών που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες από τους καταναλωτές αφήνει περιθώρια βελτίωσης. Στην αξιολόγηση προτάθηκε επίσης περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την πιθανή εναρμόνιση των παρεκκλίσεων για «ορισμένα κρέατα» με άλλα είδη τροφίμων.

Αν και η αξιολόγηση δεν εντόπισε συστημικά ζητήματα με την επιβολή των κανόνων, εντόπισε διαφορές στην ποιότητα των ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή και συγκέντρωση ορθών πρακτικών ελέγχου θα μπορούσε να βοηθήσει στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η επίδραση των κανόνων επισήμανσης της χώρας προέλευσης στη δυναμική της αγοράς και του εμπορίου ήταν οριακή, με το κόστος προσαρμογής να απορροφάται στην αλυσίδα εφοδιασμού και να μην μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση για περιβαλλοντική φροντίδα ωθεί σε συνεχείς προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της αγοράς των κανόνων επισήμανσης προέλευσης.

Η έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμβάλλει στην ευρύτερη αξιολόγηση της επισήμανσης των τροφίμων και της ενημέρωσης των καταναλωτών στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm-to-fork».

Προηγούμενο άρθροΤηλεργασία – Ένας στους τρεις δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει – Ένας στους τέσσερις δεν θέλει
Επόμενο άρθροΟι Big Oil μηνύουν τον Μπάιντεν – Βαθαίνει η ρήξη με το πετρελαϊκό καρτέλ