Η πλήρης µελέτη για την κατασκευή Πολυδύναµου Ιατρείου, που θα συµβάλει σηµαντικά στην ολοκληρωµένη παροχή πρωτοβάθµιας περίθαλψης στο ∆ήµο Ψαρών, παραδόθηκε στο ∆ήµαρχο Κώστα Βρατσάνο, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κ.κ. ∆ηµήτρη Μαραβέλια και Σπύρο Σπυρίδων αντίστοιχα.

Πρόκειται για ένα έργο υψίστης προτεραιότητας και σηµασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και για τους επισκέπτες του νησιού. Το νέο ιατρείο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου Ψαρών, εντός ορίων του οικισµού.

Σηµειώνεται ότι το έργο, είναι συµβατό µε τον γενικό σχεδιασµό της παροχής πρωτοβάθµιας περίθαλψης του Υπουργείου Υγείας και ήδη έχει λάβει την έγκριση σκοπιµότητας από την 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Βορείου Αιγαίου.

Ταυτόχρονα, στη µελέτη περιλαµβάνεται και η δηµιουργία κοιτώνων για το προσωπικό, που πρόκειται να απασχοληθεί στο χώρο, γεγονός το οποίο συνιστά ένα σηµαντικό κίνητρο για την προσέλκυση και εγκατάσταση ιατρικού και νοσηλευτικού δυναµικού.

Με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ, η οποία, µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης ανέλαβε το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής για τον ∆ήµο Ψαρών, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της πλήρους μελέτης και παραδόθηκε στον ∆ήµο, μαζί µε όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις, ώστε να προβεί πλέον ο ∆ήµος στις αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης και εν τέλει στην υλοποίηση αυτού του τόσο σηµαντικού για την περιοχή έργου.

Προηγούμενο άρθροΟι φθινοπωρινές υπερτροφές που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού μας
Επόμενο άρθρο«To Watergate της Ευρώπης» οι υποκλοπές – Πιθανή η χρήση εμπορικού κατασκοπευτικού λογισμικού σε όλα τα κράτη της ΕΕ