Καταγραφή 21.894 υδρογεωτρήσεων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από το σύνολο των απολήψιμων ποσοτήτων στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος προέκυψε ότι το 90% περίπου χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.

Ολοκληρώθηκαν από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών οι εργασίες της απογραφής υδρογεωτρήσεων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Έργου Σ.Α.Μ.Υ. ΙΙ «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα», του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Απογράφηκαν συνολικά 21.894 υδρογεωτρήσεις με τους Νομούς Λάρισας (8.411 υδρογεωτρήσεις), Καρδίτσας (6312 υδρογεωτρήσεις), Τρικάλων (2.800) και Μαγνησίας (2.594) να συγκεντρώνουν το 92% του συνόλου των υδρογεωτρήσεων του Υδατικού Διαμερίσματος.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με αυτοψίες από συνεργεία υπαίθρου της Περιφερειακής Μονάδας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω επιτόπιας απογραφής των υδρογεωτρήσεων και συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έχουν καταχωρηθεί στη συνολική ψηφιακή βάση δεδομένων (geodatabase) του Έργου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών απογραφής συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργική κατάσταση της υδρογεώτρησης, την κύρια και δευτερεύουσα χρήση της, τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, το βάθος, την παροχή άντλησης, το είδος και την έκταση της αρδευόμενης έκτασης, τις ημέρες και τις ώρες άντλησης. Επίσης, πραγματοποιούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, επιτόπιες μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας E.C. (μS/cm) και βάθους στάθμης (m) του υπόγειου νερού.

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής συντάχθηκαν τριάντα τρεις (33) Τεχνικές Εκθέσεις στα οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ) του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία για την διεξαγωγή συμπερασμάτων όλων των βασικών παραμέτρων όπως αυτές προκύπτουν από την καταχώρηση των απογραφικών δελτίων, την αποτύπωση όλων των παραμέτρων σε θεματικούς χάρτες και την εκτίμηση των συνιστωσών υδατικού ισοζυγίου με χαρακτηρισμό του Υ.Υ.Σ. ως Πλεονασματικό ή Ελλειμματικό.

Από τη σύνταξη των Τεχνικών Εκθέσεων προέκυψε ότι τα μεγάλα Υ.Υ.Σ που συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών γεωτρήσεων χαρακτηρίζονται ελλειμματικά. Επίσης από το σύνολο των απολήψιμων ποσοτήτων στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος  προέκυψε ότι το 90% περίπου χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, το 6.7 % για την κτηνοτροφία, το 1.6% για την ύδρευση και το 1.7% για βιομηχανική και άλλη χρήση.

Το έργο ΣΑΜΥ ΙΙ αποτελεί βασικό εργαλείο στην αποτελεσματική διαχείριση των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος και της προστασίας των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση. Ο όγκος των απολήψιμων ποσοτήτων νερού αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων, βοηθώντας στην αξιολόγηση της κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων και στην εκτίμηση των πιέσεων που δέχονται για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, καθώς και την επίτευξη του στόχου της ορθολογικής τους διαχείρισης.

Τα αποτελέσματα του Έργου υποστηρίζουν τις δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και έχουν σκοπό να ενισχύσουν την υδατική πολιτική της χώρας, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του υδατικού πλούτου της, τηρώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ και 91/676/ΕΟΚ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

Προηγούμενο άρθροΓαλλία: Ανεπαρκής η ενίσχυση για τις εκριζώσεις του Μπορντό
Επόμενο άρθροΤέμπη – Γ. Γεραπετρίτης: Πώς και πότε θα μπουν ξανά στις ράγες τα τρένα