Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφονται πινακίδες Ι.Χ. και δικύκλων

Ðéíáêßäåò êõêëïöïñßáò áõôïêéíÞôùí ðïõ Ý÷ïõí êáôáèÝóåé ðïëßôåò ðïõ áäõíáôïýí ç äåí èÝëïõí íá ðëçñþóïõí ôá ôÝëç êõêëïöïñßáò ï÷çìÜôùí Ý÷ïõí óôïéâá÷èåß óå åöïñßá , ÁèÞíá ðáñáóêåõÞ 28 Äåêåìâñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Εξαιρούνται όσες αφαιρέθηκαν για στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ

η δυνατότητα να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα έχουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους για την άσκηση του  εκλογικού τους δικαιώματος.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00 το απόγευμα.

Προσοχή:

Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές αρχές.

Προηγούμενο άρθροΚυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τις εκλογές και η ειδική αναφορά στους Έλληνες του εξωτερικού (βίντεο)
Επόμενο άρθροΤραγωδία στη Ρόδο – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε τροχαίο με «γουρούνα»