ΚΑΠ: Πώς θα δοθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος – Η ελάχιστη απόδοση

Οι απαιτήσεις για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027 καθορίστηκε με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το στοίχημα της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας – Τα πλεονεκτήματα

Ειδικότερα, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος υπολογίζεται στα 733,98 ευρώ/ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (73,398 ευρώ/στρέμματα, για βασική έκταση 250.000 εκταρίων.

Χορηγείται στους παραγωγούς, που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Οι αποδόσεις

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.

Να σημειωθεί ότι η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.

Αν διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

Οι προϋποθέσεις σποράς

Στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορεί να καλλιεργούνται όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών  Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι δεν χορηγείται για ποικιλίες που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους καταλόγους, καθώς και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά (κατηγορίες: προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος Α και Β αναπαραγωγής), ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο, αντίστοιχα.

Προηγούμενο άρθροΝαυάγιο με μετανάστες στη Μύκονο: Βίντεο από τη διάσωση
Επόμενο άρθροΣυνεδρίασε το πρώτο Υπουργικό της νέας κυβέρνησης – Οι οδηγίες προς τους υπουργούς